Wesonga Mathews

Mkufunzi wa Swahili aliyebobea
NT$342 / 50分鐘
1堂斯瓦希里语課完成

自我介紹

會說英文、斯瓦希里语

Kwa majina ni Wesonga Mathews. Nmekuwa mwalimu wa Kiswahili kwa kipindi cha mwaka kumi. Huwa nafurahia nikikutana na wanafunzi kutoka pande zote za nchi. Mwanafunzi yeyote anayetaka kufunzwa Swahili aje kwangu nimwelimisha kwa upana. Karibuni nyote..

瀏覽全部自我介紹
超過 5 堂課以上有額外的優惠,可在下方看到價格或是購物車選擇!

授課時間

1 筆斯瓦希里语課程評價

  教師表現數據

  履歷

  工作經驗

  • 2015 - 2019 Embu University

  教育背景

  • 2011 - 2019 University of Embu Swahili

  工作經驗
  • 2015 - 2019 Embu University
  教育背景
  證照證書

  課堂數購買

  常見問題

  預約方式

  • 購買課程後可依造教師行事曆的時間預約課程
  • 如教師顯示『可即時授課』則可立即預約教師待會的時間
  • 如教師未在線上最快可預約 24 小時之後的課程

  費用說明

  • 體驗課程課時約為 25 分鐘
  • 正式課程課時約為 50 分鐘
  • 正式課程購買超過 5 堂有額外折扣(視老師開課價額而定)

  上課說明

  • 開課前 10 分鐘進入網站,選擇『我的課程』找到該堂課並點選『進入教室』,即可開啟 ZOOM 教室開始上課
  • 手機、電腦皆可使用 ZOOM 上課(手機請先下載 ZOOM 應用程式)

  退課須知

  • 當課程發生問題可選擇『回報問題』,可由教師選擇重新預約或是退AT幣
  • 如教師超過12小時未給予回覆,系統將自動退AT幣給您
  預約方式
  • 購買課程後可依造教師行事曆的時間預約課程
  • 如教師顯示『可即時授課』則可立即預約教師待會的時間
  • 如教師未在線上最快可預約 24 小時之後的課程
  費用說明
  上課說明
  退課須知

  相似教師推薦

  AI 推薦教師

  留下需求,3 分鐘內推薦適合您的教師!

  NT$134

  25分鐘體驗課

  超過 5 堂課以上有額外的優惠,可在下方看到價格或是購物車選擇!

  課堂數購買

  Wesonga Mathews
  Mkufunzi wa Swahili aliyebobea

  NT$134
  25分鐘體驗課

  聯繫老師