Caleb

可補Chem
NT$29 / 50分鐘

自我介紹

會說粵語

可補科目: Chem 傾向教授: 中四, 中五, 中六程度學生, 用中文教 學歷背景: 畢業於浸會大學中藥學學位課程 補習經驗: 理科全科4年,化學10年 公開考試成績:化學 A(1) 同學預約補習前,麻煩PM我你嘅少少背景,例如: 想補嘅科目; 參加DSE嘅年份; 上堂日期同時間; 每星期想補幾多堂 課堂需知: 如因要事需取消課堂,請於 24 小時前通知。 如因要事需遲到,請於 1 小時前通知,如無故遲到超過 15 分鐘,義師將會取消該次課堂,並視為無故缺席。 如無故缺席課堂 2 次以上,義師將會終止義補服務。

瀏覽全部自我介紹
超過 5 堂課以上有額外的優惠,可在下方看到價格或是購物車選擇!

授課時間

履歷

工作經驗
  教育背景
  證照證書

  課堂數購買

  相似教師推薦

  AI 推薦教師

  留下需求,3 分鐘內推薦適合您的教師!

  NT$34

  25分鐘體驗課

  超過 5 堂課以上有額外的優惠,可在下方看到價格或是購物車選擇!

  課堂數購買

  Caleb
  可補Chem

  NT$34
  25分鐘體驗課

  聯繫老師